Radyasyon Fiziği

Radyasyonun Madde ile Etkileşimi
Radyasyon Güvenliği ve Korunma
Gıdaların Ra dyasyonla Korunması
Radyasyon ile Sterilizasyon
Çevresel Radyoaktivite
 
Lüminesasns Mekanizmaları

Termolüminesans (TL)
Optik Uyarılmalı Lüminesans (OSL)
Diğer Lüminesans Mekanizmaları
 
Lüminesans Materyaller

Doğal Materyaller
Sentetik Materyaller
Lüminesans Özellikleri
 
 
Dosimetreler

Lüminesans Dosimetrileri
Kişisel Dozimetriler
Tıbbi Dozimetriler
Retrospektiv Dozimetriler
 
Arkeolojik ve Jeolojik Eserlerin Yaş Tayini

TL Yöntemi
OSL Yöntemi
 
İlgili Diğer Konular ve Teknolojik Uygulamaları
 
 

Kurt Seyit ve şura